تاریخ انتشار :

جامعه اسلامی آمریکای شمالی (ایسنا)

مطالعه آماری افزایش جمعیت مسلمان و افزایش تعداد مساجد در آمریکا

موسسه فهم و سیاست اجتماعی و جامعه اسلامی آمریکای شمالی (ایسنا) تحقیقات مشترکی را در مورد مساجد در آمریکا انجام داده و منتشر کردند که نشان دهنده افزایش روزافزون تعداد مساجد در این کشور است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )به نقل از « arabamericannews»،موسسه فهم و سیاست اجتماعی و جامعه اسلامی آمریکای شمالی (ایسنا) تحقیقات مشترکی را در مورد مساجد در آمریکا انجام داده و منتشر کردند.

این تحقیق با عنوان «مساجد آمریکا ۲۰۲۰:رشد و توسعه» یک مطالعه آماری همه جانبه در مورد مساجدی است که در آمریکا هستند.

گزارش مشترک منتشر شده از سوی این دو موسسه نشان می دهد که ویژگی های رشد و توسعه مساجد در آمریکا از جمله رشد روز افزون تعداد مساجد،مشارکت بیشتر نمازگزاران در مساجد،توسعه همسایگی و مناطق افراد مساجد،افزایش تعداد ائمه جماعات که در آمریکا متولد شده اند و غیره بسیار چشمگیر شده است.

نهاد «اخبار آمریکایی-عربی» با دکتر «احسان باگبی»،محقق اصلی و استادیار مطالعات اسلامی در دانشگاه کنتاکی در مورد اهمیت یافته های این تحقیق صحبت کرده است.

باگبی در این باره می گوید:این گزارش بخشی از تلاش گروه بزرگ تر گروه های مذهبی در خصوص مکان های مذهبی و عبادت کنندگانی است که در این مکان ها حضور پیدا می کنند.

بر اساس این گزارش تعداد مساجد از دو هزار و ۱۰۶ مسجد در سال ۲۰۱۰ به دو هزار و ۷۶۹ مسجد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.در این گزارش آمده است که علت اصلی افزایش تعداد مساجد در آمریکا افزایش جمعیت مسلمان در این کشور به دلیل مهاجرت و افزایش نرخ زاد و ولد است.

منبع: شبستان

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار