تاریخ انتشار :

انگلیس

محرومیت مسلمانان از وام های دانشجویی در دانشگاه های انگلیس

دانشجویان مسلمان در دانشگاه های انگلیس به دلیل ناسازگار بودن وام های دانشجویی با آموزه های اسلام از گرفتن وام محروم هستند و این مسئله می تواند کل زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )به نقل از « metro»، برخلاف بسیاری از کشورها ، حتی بریتانیایی هایی که بسیار فقیر هستند نیز در صورت داشتن استعداد علمی امکان حضور در دانشگاه را دارند و دولت به آنها وام دانشجویی می دهد،اما دانشجویان مسلمان از گرفتن این وام ها محروم هستند چرا که وام ها به صورت بهره ای ارائه می شود که خلاف آموزه های اسلام است.

گزارش ها حاکی از آن است که بیش از ۴۲ هزار دانشجوی مسلمان در دانشگاه های انگلستان تحصیل می کنند.در حالی که هیچ جوان انگلیسی نباید مجبور شود بین ایمان و آینده خود یکی را انتخاب کند، اما این دقیقا تصمیمی است که بسیاری از مسلمانان با آن روبرو هستند چرا که آنها قادر به تحصیل در دانشگاه بدون حمایت از وام دانشجویی نیستند.

این مسئله یک هزینه بلند مدت برای جامعه انگلیس دارد: اگر تعداد مسلمانان کمتری به دانشگاه بروند ، تعداد کمتری از مسلمانان بهترین مشاغل را پیدا می کنند که منجر به حاشیه راندن بیشتر آنها می شود و همین مسئله منجر به نارضایتی تعداد زیادی از شهروندان از سیاست های دولتی می شود.

این مسئله در حقیقت نوعی تبعیض را علیه مسلمانان در انگلیس به وجود آورده است به این دلیل که آنها نمی توانند در رشته ای که می خواهند تحصیل کنند و شغلی را که می خواهند به دست بیاورند.

بسیاری از دانشجویان مسلمان در انگلیس برای کاهش وابستگی خود به وام ها به کارهای اضافی اشتغال دارند که این امر به طور اجتناب ناپذیری هم بر عملکرد تحصیلی آنها و هم بر زمانی که قادر به گذراندن معاشرت و هستند ، تأثیر می گذارد.

این دانشجویان زمانی که فارغ التحصیل می شوند دارای نتایج ضعیف تر خواهند بود و این می تواند کل زندگی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

منبع: شبستان

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار