تاریخ انتشار :

اکنشیکا؛ تازه دختر مسلمان هلندی

دختر تازه مسلمان هلندی؛در شبکه های اجتماعی با اسلام آشنا شدم

دختر هلندی که از طریق شبکه های مجازی عاشق یک مرد افغانستانی شده بود، به افغانستان سفر کرده و در ولایت غور دین اسلام را پذیرفت.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دختر هلندی که از طریق شبکه های اجتماعی عاشق یک مرد افغان شده بود، به افغانستان سفر کرده و در ولایت غور با وی ازدواج کرد. این بانو دین اسلام را پذیرفت و مسلمان شد. او نامش را از “اکنشیکا” به “مریم” تغییر داد.

دکتر ظاهر فیض زاده، والی غور گفت که “این دختر تبعه هلندی است و به دعوت یک جوان غوری به دین اسلام روی آورده و با وی ازدواج کرده است”.

شوهر این بانو محمد نادر یکی از باشنده های ولایت غور می باشد. وی گفت که “از شش ماه به این سو با این خانم از طریق شبکه های اجتماعی آشنا شده و سپس او را به ولایت غور دعوت کرد”.

گفته شده که این بانو پس از مطالعه و تحقیق اسلام را پذیرفته و نامش را از “اکنشیکا” به “مریم” تغییر داده است.مردم ولایت غور از مسلمان شدن این بانو استقبال کرده اند.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار