تاریخ انتشار :

حوزه علمیه قم

مجموعه کتاب های روش شناسی سخنرانی دینی

ششمین جلد از مجموعه کتاب های روش شناسی سخنرانی دینی به قلم حجت الاسلام سلمه‌ای از سوی معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه از چاپ خارج شد.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  ششمین جلد از مجموعه کتاب های روش شناسی سخنرانی دینی به قلم حجت الاسلام سلمه ای از چاپ خارج شد.

بر اساس این گزارش، توجه به احساسات و عواطف مخاطب نقشی اثرگذار و هدایت گرانه در پیشبرد اهداف سخنرانی دینی دارد. تا زمانی که احساسات مخاطب نسبت به گفتار و یا رفتاری بر انگیخته نشود، هیچ گاه برای انجام و یا ترک آن انگیزه و رغبت پیدا نخواهد کرد.

سخنران برای تأثیرگذاری بر مخاطب نیاز به ابزاری به نام احساس دارد. پرورش احساس مخاطب (بعد از اقناع اندیشه) به مثابه نیروی محرکی است که مخاطب را به سوی هدف و یا اهداف از پیش تعیین شده هدایت می کند.

کتاب روش‌ های پرورش احساس بعد از بررسی ضرورت و اهمیت پرداختن به احساسات مخاطب در سخنرانی، مبانی و اصول پرورش احساس را نیز تبیین می کند.

کتاب حاضر ضمن دسته بندی پرورش احساس به دو شیوه مستقیم وغیرمستقیم، مباحث را حول سه محور:

الف) روش های محتوایی پرورش احساس.

ب) روش های اجرایی پرورش احساس.

 ج) قالب های پرورش احساس

 مطرح می کند که هر کدام از این سه، شیوه های متنوعی را به جهت تأثیرگذاری هرچه بیشتر و بهتر بر مخاطب ارائه می کنند و در پایان به جهت کاربردی شدن مباحث، چگونگی استفاده از این روش ها، به همراه یک نمونه سخنرانی را ارائه می کند.

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار