تاریخ انتشار :

انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی

گفتگوی مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی با استاد عباس موزون درباره برنامه زندگی پس از زندگی

تجارب مرگ موقت اقوام و ادیان مختلف در کلیاتشان به یک شکل هستند و مثلا مواردی همچون مشاهده خروج روح از بدن، مشاهده
تونل، احساس شناوری و… اینها کلیاتی هستند که وجه اشتراک اکثر تجربه گران هستند اما تفاوت ها در جزییات است.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار