تاریخ انتشار :

اسلام هراسی

روشهای جدید برای جرم انگاری علیه مسلمانان توسط پلیس انگلیس

سیاست های ضد تروریسم در انگلیس به شیوه های مختلف مسلمانان این کشور را هدف قرار داده است و اکنون این کار با وارد شدن به حوزه های روانشناختی در حال انجام است.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )   پلیس ضد تروریسم در انگلیس افراد آسیب پذیر را مجبور به ورود به مراکز بهداشت روان می کند ،در حالی که اکثر این افراد مسلمان هستند.

پلیس از طریق مراکز پشتیبانی از آسیب پذیری در حال جعل اتهاماتی در مورد بهداشت روان برای به حاشیه راندن و انگ زدن به گروه هایی از مردم به ویژه مسلمانان است.

این همان چیزی است که گزارش جدید خیریه پزشکی «مداکت» به آن دست پیدا کرده است.این گزارش یک روند نگران کننده در زمینه روی آوردن اقدامات مقابله با تروریسم به سلامت روان است.

این مقاله شرح می دهد که چگونه هزاران نفر از افراد مظنون به افراط گرایی بالقوه از طریق این مراکز ارزیابی شده اند.بر اساس این مقاله مراکز پشتیبانی از آسیب پذیری مرزهای بین امنیت و مراقبت را از طریق روشهای مشکل آفرین اخلاقی از بین می برند.

افرادی که در این مراکز ارزیابی می شوند در صورت مشکوک بودن به تحمل ناراحتی روحی  به طرح نژادپرستانه بازدارندگی ارجاع داده می شوند و بیشتر مسلمانان هستند که هدف این ارزیابی ها قرار می گیرند.

براساس این گزارش مسلمانان حداقل ۲۳ برابر بیشتر از افراد سفید پوست به خاطر افراط گرایی به مرکز بهداشت روان ارجاع داده می شوند.این برنامه بازدارنده مدعی است که این اقدام به نفع بهداشت عمومی انجام می شود و قبل از وقوع جرم مداخله مناسب را انجام می دهد.

در این گزارش آمده است که همه اینها نشان دهنده تبدیل مسائل سیاسی به مشکلات بهداشت روانی فردی گروههای خاص است.متخصصان بهداشت روان هنگام درخواست اطلاعات از مقامات ضد تروریسم حمایت می کنند و این موارد سپس برای پیگیری محکومیت ها استفاده می شود.

کاملا روشن است که پلیس انگلیس در حال یافتن روشهای جدید برای جرم انگاری علیه مسلمانان است و در این راستا سه مرکز در لندن ، بیرمنگام و منچستر در کنار بزرگترین واحدهای ضد تروریسم در انگلیس اداره می شوند.

در این گزارش آمده است: این عدم شفافیت خود یک نگرانی مهم اخلاقی است زیرا احتمال پاسخگویی مناسب را به شدت محدود می کند.براساس این گزارش  بسیاری از مراجعه کنندگان کودکان و بیشتر نوجوانان هستند و کوچکترین آنها فقط شش سال دارد و و فقط برخی از کسانی که به این مراکز ارجاع داده می شوند دارای مشکلات بهداشت روانی هستند.

بیشتر کسانی که این کار را انجام می دهند از قبل با خدمات بهداشت روان در تماس بوده و به آنها ارجاع داده شده اند.از عواقب این کار سطح پایین اعتماد به خدمات بهداشتی و ترس شدید در میان مسلمانان هنگام کمک گرفتن در زمینه بهداشت روان است.

این گزارش توضیح می دهد که این به نوبه خود باعث تشدید نابرابری های نژادی در حوزه بهداشت می شود.نژادپرستی منجر به برخورد ناعادلانه شده است با توجه به اسلام هراسی تحمیل شده به جامعه این امر منجر به هدف گیری ناعادلانه مسلمانان شده است.

در یکی از این مراکز ۴۱٫۷ درصد مراجعه کنندگان سفیدپوست بودند اما مجموع ترکیبی ارجاع شدگان از گروه های مختلف غیر سفید پوست تقریباً ۴۱٫۲ درصد بود.این نشان می دهد که افراد غیر سفید پوست به طور نامتناسبی به این مراکز معرفی می شوند.

همچنین ثابت شده است که ۴۸ در صد از ارجاع دهنده شدگان در انگلیس متولد نشده اند و این نشان دهنده افزایش حملات به مهاجران و پناهندگان است.این گزارش بررسی می کند که چگونه نژادپرستی در روانشناسی و روانپزشکی سابقه طولانی دارد.

گزارش منتشر شده همچنین نشان می دهد که گروههای اقلیت غالبا بطور نامتناسبی در معرض تهدیدهای احتمالی هستند.وقتی محرمانه بودن نادیده گرفته می شود

گفته می شود رازداری یک اصل اساسی در مراقبت های بهداشتی است، اما این گزارش توضیح می دهد که این برنامه پیشگیری یا بازدارندگی انتظار محرمانه بودن را از بین می برد.

در حقیقت هدف اصلی این مراکز حمایت از پلیس در برقراری ارتباط موثر با خدمات بهداشتی برای جستجو و به اشتراک گذاشتن اطلاعات است.این بر اساس اسناد موجود در مراکز در واقع از پلیس و کارمندان بهداشت در برابر نقض قوانین رازداری محافظت می کند و بنابراین مقرراتی برای دور زدن قانون وضع شده است.

بر اساس این گزارش این کارها نه برای رفع نیازهای بهداشت روانی بلکه برای هدف قرار دادن گروه های اقلیت به ویژه مسلمانان است.اسناد این مراکز نشان می دهد که چگونه پلیس برنامه را بر اساس فرضیات غیر قابل اعتماد بین سلامت روان و تروریسم بنا کرده است.

منبع: شبستان

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار