تاریخ انتشار :

معرفی کتاب

کسب رتبه برتر کتاب میسیولوژی اجتهاد تبشیری کلیسا در جشنواره علامه حلی

میسیولوژی از دو کلمه میسیون و لوژی تشکیل شده است و به معنای تبشیر شناسی می باشد که نوعی از اجتهاد تبشیری کلیساست که حدود ۱۰۰ سال است برای امر تبلیغ مورد استفاده قرار می گیرد تا بتوانند بهترین راه برای تبلیغ را شناسایی کنند

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  کتاب میسیولوژی اجتهاد تبشیری کلیسا رتبه دوم کتاب سطح چهار جشنواره کشوری علامه حلی برگزیده شد
سید جعفر هاتف الحسینی از اعضای انجمن ادواردو آنیلی نویسنده کتاب میسیولوژی برگزیده کتاب سطح چهار در بخش کلام شد

میسیولوژی از ۴ رشته الهیات، استراتژی، تاریخ و علوم اجتماعی تشکیل شده است و علوم اجتماعی آن نیز متشکل از جامعه شناسی، انسان شناسی، روانشناسی و هر علمی که در رابطه با موضوع انسان است می باشد که در امر تبلیغ مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نحوه خرید کتاب میسیولوژی اجتهاد تبشیری کلیسا 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار