تاریخ انتشار :

گفتاری از مرجع تقلید عارف مسلک

آیت الله بهجت و تاثیرات صلوات

برای اینکه خدا دوستمان داشته باشد چه کنیم؟ برای حضور قلب در محضر خدا چه کنیم؟

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  نهایت دوستی با خدا چیزی آسان تر از صلوات زیاد نیست. عاشقانه صلوات بفرستند میفهمد که چطور محبتش زیاد میشود.به شرط عقیده می فهمد که این میکشد انسان را به سمت محبوب خود… صلوات از جمله آسان ترین چیزها در اذکار است. نگاه به کعبه نگاه به مصحف نیز محبت آور است.

<>

https://youtu.be/TDI2OeCwuvc

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار