مداح جبهه های ۸ سال دفاع مقدس
آهنگران چگونه نوحه خوان شد

طفره رفتم و شانه خالی کردم. آن شب جمعیت زیادی برای دعا در منزل شهید آمده بودند. دعا شروع شد و همه ی چراغ ها را خاموش کردند.

آهنگران

آهنگران

 

به گزارش رهیافتگان به نقل از صاحب نیوز:  به نقل از شهدای ایران، حاج صادق آهنگران مداح جبهه های ۸ سال دفاع مقدس در نقل خاطراتش می گوید:هنوز جنگ شروع نشده بود ، آن زمان بیشتر نوحه خوانی می کردم و هنوز به آن شکل جسارت روضه خوانی را نداشتم.
شبی در منزل شهید “سید محمد علی حکیم”، یکی به من گفت، تو که این قدر صدای خوبی داری چرا روضه نمی خوانی؟ آهنگران تعریف می کند به طفره رفتم و شانه خالی کردم. آن شب جمعیت زیادی برای دعا در منزل شهید آمده بودند. دعا شروع شد و همه ی چراغ ها را خاموش کردند.

ابتدا چند فرازی از دعا و سپس متنی را که آماده کرده بودم خواندم. از قضا حال خوبی به مجلس حاکم شد و آن شب نقطه رسمی آغاز روضه خوانی ام در منزل شهید بود.

در حقیقت باید بگویم من روضه خوانی را مدیون شهید بزرگوار دکتر “سید محمد علی حکیم” هستم.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: