تاریخ انتشار :

سبک زندگی اسلامی

نماز حاجت که خواندن آن در پنجشنبه های ماه شعبان سفارش شده است

نماز بهترین وسیله ارتباط با خداوند متعال است و آدمی می تواند با خواندن نماز سر به آستان کریم باری تعالی بساید و خواسته های خود را تمنا کند.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  ماه شعبان ماه راز و نیاز و کسب آمادگی برای حضور مومنانه در ماه رمضان است. نماز بهترین وسیله ارتباط با خداوند متعال است و آدمی می‌تواند با نماز به بهترین شکل اطاعت و بندی خدا را به جای بیاورد و سر به آستان کریم باری تعالی بساید و خواسته‌های خود را تمنا کند.

یکی از نمازهایی که در ماه مبارک شعبان با عنوان نماز مخصوص حاجت یاد شده به شرح زیر است:

در هر پنجشنبه ماه شعبان دو رکعت نماز بجا آورد، در هر رکعت پس از سوره «حمد» صد مرتبه سوره «توحید» خوانده و بعد از سلام نماز، «صد مرتبه» صلوات بفرستد تا حق‌تعالی هر حاجتی که در امر دین و دنیا دارد روا کند.

منبع: مهر

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار