تاریخ انتشار :

انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی

فرازی از کتاب صحیفه سجادیه

خدایا برای من قدرت وفای به توبه نیست جز به نگهداری تو

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

 

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار