تاریخ انتشار :

احکام شرعی

حکم نماز خواندن به صورت نشسته

به طور کلی انسان تا می تواند باید ایستاده نماز بخواند، هر چند با تکیه کردن بر چیزی باشد و اگر نمی تواند، یا مشقت زیاد دارد، یا خوف ضرر دارد، می‌تواند نشسته نماز بخواند.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) 

سؤال:
به خاطر زانو درد نمازم را روی صندلی می‌خوانم ـ البته حمد و سوره را ایستاده می‌خوانم ـ اگر در آینده ایستادن هم ضرر داشته باشد، می‌توانم تمام نماز را نشسته بخوانم؟

جواب:
به طور کلی انسان تا می تواند باید ایستاده نماز بخواند، هر چند با تکیه کردن بر چیزی باشد و اگر نمی تواند تمام نماز را ایستاده بخواند، هر قدر توان دارد ایستاده و بقیه را نشسته بخواند و اگر اصلا قدرت ایستادن ندارد، یا مشقت زیاد دارد، یا خوف ضرر دارد، می‌تواند نشسته نماز بخواند.


——-
منبع: سایت آیت الله خامنه ای/ کانال فقه و احکام

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار