تاریخ انتشار :

ادواردو آنیلی؛

عـاشـقان را درد بـی مرهم خـوش اسـت بــیــدلــان را دیــده پــر نــم خــوش اســت

شهید ادواردو آنیلی پسر صاحب کارخانه جات فیات بود که با خواندن قرآن مسلمان و به وسیله دکتر قدیری ابیانه شیعه شد

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

 

عـاشـقان را درد بـی مرهم خـوش اسـت بــیــدلــان را دیــده پــر نــم خــوش اســت
گـر ســخــن در گـوش جــانـان مـی رسـد

گفت و گوی هر که در عـالم خـوش اسـت
گـــر بـــتـــان از درد عـــشـــاق آگـــهــنــد

هر کجـا دردیست بـی مرهم خـوش است
هـر کـسـی کـو غـم خــورد نـاخـوش بــود

من غم خوبان خورم کاین غم خوش است
دیدنت خوب است، گر خود ساعتی ست پـادشـاهی، گر همه یکـدم، خـوش اسـت
وصـل تــو خـوش بــود وقـتــی، ویـن زمـان ناخـوشـی های فـراقـت هم خـوش اسـت

#امیر_خسرو_دهلوی

🌷 #جمعه_ها_بیاد_شهید_ادواردو_آنیلی

کانال رهیافتگان در ایتا

https://eitaa.com/rahyafte_com  

rahyafte_com@

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار