تاریخ انتشار :

انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:

ممنوعیت حجاب در زمان عقد ازدواج در تاجیکستان

تاجیکستان مدتی است بهمبارزه با اسلام در این کشور پرداخته و در این مسیر ممنوعیت حجاب زنان و ممنوعیت ریش مردان یکی از موضوعاتی است که به صورت جدی به آن پرداخته میشود

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) کانال تلگرامی هسته موضوعی تاجیکستان نوشت:

در یکی از بندهای تعهدنامه ثبت ازدواج در یکی از محضرهای شهر دوشنبه آمده است: وارد شدن دخترانی که ستر و حجاب دارند به سالن ممنوع است.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار