تاریخ انتشار :

وبینارهای اسلامی

وبینار تحولات تشیع در روند فرهنگ پذیری در ایتالیا

خوشه تحقیقاتی آسیب شناسی دینی و اخلاقی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن تاریخ اسلام برگزار میکند

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  این وبینار حاصل تحقیقات دکتر مینو میرشاه ولد است

از طریق این لینک وارد وبینار شوید

https://old.sbu.ac.ir/webinar/

 

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار