تاریخ انتشار :

پای درس استاد مطهری

علل جذب افراد به اسلام از نظر شهید مطهری

بخشی از کتاب سیری در سیره نبوی شهید مطهری در قالب عکس نوشته

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )یک چیزهایی که به موجب آن اسلام همه را جذب میکند همین سهولت  و سماحت این دین است. پیغمیر فرمود یک نفر مبلغ باید مبلغ سماحت و سهولت دین باشد، کاری کند که مردم به امر دین تشویق و ترغیب بشوند.

معنی سماحت = بخشش، بخشندگی، بلندهمتی، جوانمردی، نیکوئی، تساهل، اغماض، گذشت، ملایمت.

 

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار