تاریخ انتشار :

دانستنیهای شیعه

از جسرالعتیق در کاظمین چه میدانید؟

پلی بنام جسرالعتیق معروف به جسرالشهداء بدن مطهر امام موسی بن جعفر الکاظم علیهماالسلام سه روز روی این پل بود.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )پس از شهادت امام کاظم علیه‌السلام سندی بن شاهک در یک عمل فریب‌کارانه، فقها، قضات و بزرگان بغداد را حاضر ساخت و جسد مطهر امام علیه‌السلام را به آنان نشان داد و گفت: ببینید که وی بدون هیچ جراحت و زخمی و به اجل عادی از دنیا رفته است و کسی در رحلت وی، مقصر نبوده است. سپس جنازه مطهر امام علیه‌السلام را به مدت سه روز در جسر بغداد گذاشته و روی مبارکش را گشوده و مردم را ندا می‌کردند که این موسی بن جعفر علیه‌السلام است که از دنیا رفته و بیایید وی را مشاهده کنید. مردم دسته‌دسته می‌آمدند و آن حضرت را نگاه می‌کردند.

 

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار