تاریخ انتشار :

رهیافتگان

فیلم جالب از کشف شگفت انگیز معجزات قرآنی در مصر که باعث مسلمان شدن پروفسور فرانسوی شد

کشف ارابه هایی در دریا مطابق با زمان فرعون مصر و حضرت موسی علیه السلام و مطابقت آنها با کتیبه ها ی اهرام مصر

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار