تاریخ انتشار :

انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:

مجموعه عکس نوشته از شهید ادواردو آنیلی

این مجموعه در سالگرد شهید ادواردو انیلی در پیجهای انجمن شهید ادواردو انیلی منتشر شد

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  این مجموعه عکس نوشته ها توسط اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی از روی محتواهای ثبت شده از ایشان که در سایت رهیافتگان موجود است تولید شده شما نیز میتوانید نمونه های دیگری تولید و برای ما ارسال کنید.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار