تاریخ انتشار :

انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:

تصویرسازی / وداع اثر فهیمه نیکومنظر

فهیمه نیکومنظر دختر شهید نیکومنظر در تصویرسازی جدید خود وداع مادر از فرزند را که در عکسهای دوران دفاع مقدس موجود است تصویرسازی کرد

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )فهیمه نیکومنظر از اعضا فعال انجمن شهید ادواردو آنیلی و دختر شهید نیکومنظر است که تصویرسازیهای زیادی در عرصه رهیافتگان و شهدا انجام داده است.آثار وی را در سایت رهیافته دنبال کنید.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار