تاریخ انتشار :

تاریخ ایران

ایران در زمان صفویه از نگاه یک جهانگرد غربی

سفرنامه‌ شاردن از جمله سفرنامه‌هایی محسوب می شود که نویسنده تمام جزئیات را به صورت دقیق مشاهده و توصیف کرده است

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دوران صفویه دوران طلایی ایرانیان بود این دوران طلایی نه فقط در مباحث دینی و علمی بلکه در اقتصاد عمومی خود رانشان داده متن زیر که قسمتی از سیرنمایشگاهی ایران و استعمار است به خوبی این مسئله را روشن کرده است. شما میتوانید مجموعه کامل

سیر کامل نمایشگاهی ایران واستعمار کاری از انجمن شهید ادواردو آنیلی را اینجا ببینید

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار