تاریخ انتشار :

دکتر سید کاظم ذاکری

مصاحبه ای که به شهادت ادواردو آنیلی انجامید

دکتر ذاکری معتقد است آخرین مصاحبه ادواردو با روزنامه لاستامپا که در نقد صهیونیست بوده باعث شهادتش شده است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دکتر سید کاظم ذاکری که اکنون مدیرکل امور اروپا و امریکای مجمع جهانی اهل بیت است. او که در زمان شهات ادواردو آنیلی در ایتالیا مشغول تحصیل بوده،برای ما از آخرین مصاحبه ادواردو آنیلی با روزنامه لاستامپا می گوید گفتگو از جمال طاهری

<>

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار