انگلیس
رواج نژاد پرستی و تبعیض سازمان یافته در زندان های انگلیس

یک تحقیق در رابطه با آمارهای زندانیان در انگلیس نشان داد که زندانیان مسلمان و سیاه‌پوست بیشتر از دیگر زندانیان با تنبیه زندان انفرادی روبرو هستند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) به نقل از insidetime، ارقام رسمی نشان داده است که زندانیانی که سیاه پوست، مسلمان یا زیر ۳۰ سال به احتمال بیشتری در زندان با تنبیه انفرادی روبرو هستند.

این یافته از گزارش سالانه برابری خدمات زندان انگلیس، که به بررسی نحوه اقامت گروه‌های مختلف اقلیت در طرح انگیزه‌های رفتار می پردازد ، بدست آمد.

به طور کلی ، هنگام این تحقیقات در مارس گذشته ، حدود ۳٪ از زندانیان در انفرادی به سر می‌بردند یعنی اینکه در طول روز در سلول خود حبس شده بودند و اجازه استفاده از تلویزیون  یا هوای آزاد را نداشتند.

با این حال ، عنوان اصلی تغییرات قابل توجهی را پوشانده است. تقریباً ۵٪ زندانیان سیاه‌پوست و ۴٪ زندانیان نژاد مختلط و همینطور ۴٪ زندانیان مسلمان در انفرادی بودند که نسبت به دیگر زندانیان بیشتر بودند.

در بین گروه های سنی ، بیش از ۸٪ زندانیان در گروه سنی ۱۸ تا ۲۰ سال، و همچنین بیش از ۵٪ از زندانیان در گروه سنی ۲۱ تا ۲۴ سال بودند. کمترین احتمال تنبیه انفرادی برای زندانیان بالای ۶۰ سال، انگلیسی سفیدپوست یا انگلیسی-آسیایی‌تبار نشان داده شد.

منبع: حوزه نیوز

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما