زبان فرانسوی
تبیین جایگاه حضرت عیسی(علیه السلام) و مادر ایشان از منظر قرآن کریم

بطور قطع شناخت عیسی بدون شناخت مادرش یک شناخت ناقص می باشد، در این کلیپ به زبان فرانسوی اشاره به خصوصیات حضرت مریم (ع) و قرب او نزد خداوند می باشد.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما