سکانس زیبای سریال به کجا چنین شتابان
کربلای امام حسین و ما به روایت ابوالقاسم طالبی

راز انحراف برخی آقازاده های مسولین را در این سکانس زیبا ببینید

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) در این سکانس جالب ابوالقاسم طالبی به زیبایی به موضوع لقمه و نطفه شبهه ناک در انحراف افراد و آقازاده ها اشاره می کند. موضوعی که از ابتدای تاریخ گریبانگیر بشر بوده و هست.ابوالقاسم طالبی در سریال به کجا چنین شتابان راز دشمنی اهالی کوفه با امام حسین را به زیبایی بیان کرد.

<>

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما