مسلمانان اروپا
روند رو به افزایش اسلام‌هراسی در کشورهای غربی

مسلمانان در اروپا ضمن ابراز نگرانی از روند به رو افزایش اسلام‌هراسی در کشورهای غربی و اروپا خواستار جدی گرفتن بیشتر جرایم نفرت محور هستند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  به نقل از دیلی صباح، جامعه مسلمانان در اروپا نگران روند رو به افزایش اسلام‌هراسی در کشورهای غربی هستند و از کشورهای اروپایی می‌خواهند قوانین ضد جرایم نفرت محور را تشدید کنند.

 کمال ارگون ، رئیس موسسه «چشم انداز ملی جامعه اسلامی» مستقر در کلن ، گفت که تنها در سال ۲۰۲۰ ، تعداد ۱۲۲ حمله به مساجد در آلمان انجام شده است.

 وی خاطرنشان کرد: این سال به ویژه با افزایش تعداد نام‌های تهدیدآمیز و توهین‌آمیز برای مسلمانان همراه بود.

ارگون اظهار داشت که بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ بیش از ۷۰۰ مورد حمله به مساجد در آلمان انجام شده است و بر ضرورت دستگیری سریع مهاجمان مسجد تأکید کرد.

ارگون در ادامه گفت: برخی مساجد به طور مکرر مورد حمله قرار می‌گیرند. در برخی ، آتش سوزی‌های مهیب اتفاق می‌افتد که می‌تواند به مردم آسیب برساند ، میزان خشونت بالاتر رفته است، در حالی که در برخی دیگر  از دیوارهای مساجد به عنوان بوم نقاشی برای نوشتن توهین و تهدید استفاده می شود.

ارگون همچنین از تأثیر حملات تروریستی در اروپا به عنوان عامل محرک نژادپرستی ضد مسلمانان در این قاره نام برد و گفت: متاسفانه ، گروه‌های راست افراطی ، پس از حملات تروریستی که ادعا می‌شود به نام اسلام انجام می‌شود ، موضع ضدمسلمانی خود را حتی بیشتر تقویت می‌کنند. کسانی که بیشتر تحت تأثیر این جو قرار می‌گیرند بیشتر از همه زنان مسلمان و نهادهایی چون مساجد هستند.

گفتنی است آلمان از سال ۲۰۱۷ به طور جداگانه جنایات اسلام هراسی را ثبت کرده است. در سال ۲۰۱۸ ، تعداد ۹۱۰ حادثه اسلام‌هراسی رخ داده است ، از جمله ۴۸ حمله به مساجد رخ داد که، کمی پایین تر از سال ۲۰۱۷ با ۱۰۹۵ حمله بوده است.

در سال ۲۰۱۹ ، حدود ۸۷۱ حمله، جامعه مسلمانان در آلمان را هدف قرار داده است ، در حالی که اطلاعات ۲۰۲۰ هنوز اعلام نشده است. در طول سال ۲۰۱۹ یک روز در میان ، یک مسجد ، یک موسسه مسلمان یا یک نماینده مذهبی در آلمان در حملات ضد مسلمانان هدف قرار گرفت. بیش از ۹۰٪ این موارد به جنایات با انگیزه سیاسی توسط اعضای راست افراطی نسبت داده شد.

ارگون اظهار داشت که مقامات این موسسه خواستار تحقیقات موثرتر توسط نیروهای امنیتی در مورد این حملات و پایان دادن به تعرضات به مسجد شده اند.

منبع: حوزه نیوز

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما