سوئد
شعله ور کردن آتش اسلام هراسی و نارضایتی مسلمانان سوئدی

یکی از مهم ترین مشکلاتی که ظهور پوپولیسم در کشورهای اروپایی از جمله سوئد به وجود می آورد شعله ور کردن آتش اسلام هراسی است و افزایش این پدیده می تواند برای سیاستمداران سوئد بسیار چالش برانگیز باشد.

به گزارش سایت رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) ظهور حزب پوپولیست ، ضد مهاجر ، ضد اسلام و راست افراطی دموکرات های سوئد فرسایش استثنایی سوئدی را همانطور که شاهد آن هستیم تسریع کرده است.

اصول اصلی سیاست ، فرهنگ و هویت سوئد هرگز مانند امروز مورد تهدید قرار نگرفته است.با شروع آمادگی سیاستمداران سوئدی برای برای انتخابات عمومی سال ۲۰۲۲ ، شبح پوپولیسم وجهه ایده آل سوئد را به چالش کشانده در حالی که سیاست های این کشور را تحت فشار قرار داده است.

یکی از مهم ترین مشکلاتی که ظهور پوپولیسم در کشورهای اروپایی از جمله سوئد به وجود می آورد شعله ور کردن آتش اسلام هراسی است و افزایش این پدیده می تواند برای سیاستمداران سوئد بسیار چالش برانگیز باشد.

به این ترتیب بحران هویت سوئد به دلیل اینترنشنالیزم  یا فراملی گرایی مشهور  آن،کشور را در نقطه عطفی قرار داده است و مرتب سازی مجدد اولویت ها و سیاست های داخلی سوئد با هدایت موج قوی پوپولیسم و ​​بومی گرایی که موجب افزایش بیگانه هراسی و اسلام هراسی می شود برای این کشور مشکل ساز شده است.

این که ظهور دموکرات های ضد مهاجر سوئد جدایی شدید از گذشته را نشان می دهد روشن است  اما این می تواند منجر به مقابله با وجهه ای شود که سوئد در صحنه جهانی دارد.

 مسئله مهاجران،مسلمانان و عوارض ناشی از افزایش نابرابری اقتصادی و بیکاری  از مهمترین بحث های سیاست داخلی در کارزار انتخاباتی بعدی سوئد خواهد بود که باید دید سیاستمداران چگونه با آن برخورد خواهند کرد.

اما واضح و مبرهن این است که نارضایتی مسلمانان در این کشور می تواند کار را برای سیاستمداران سخت کند همانطور که در فرانسه،آمریکا،اتریش و غیره چنین اتفاقی رخ داده است.

پوپولیسم و احزاب پوپولیستی از سال ۲۰۰۸ تا کنون به شدت در اروپا افزایش پیدا کرده اند و نه تنها جناح راست بلکه پوپولیسم جناح چپ هم در حال کشورهای اروپایی در حال افزایش است.

احزاب سنتی از آنجا که قادر به پاسخگویی به نیازهای مردم از راه های سنتی نیستند،بیشتر پوپولیست شده اند و لفاظی های نژادپرستانه دارند.

در سایه شبح پوپولیسم علاوه بر ترس هایی که ریشه در بحران مهاجرت و تروریسم بین المللی نسبت داده شده به مسلمانان از سوی غرب وجود دارد،احزاب راست گرا طرح های جنجالی از جمله کنترل شدید مساجد و موسسه های اسلامی و ممنوعیت فعالیت آنها را در دستور کار قرار داده اند و این روند در سوئد هم قابل مشاهده است.

در این شرایط بر اساس آنچه تحلیلگران می گویند سوئد به طور فزاینده ای قطبی شود ، در حالی که هویت اصلی ، ارزش ها و شهرت ایده آل آن مورد چالش و جدال قرار خواهد گرفت.

منبع: شبستان

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما