تاریخ انتشار :

انسان شناسي ديني

مساله سرنوشت انسانها از نظر علامه جعفری

از دیدگاه علامه جعفری، معنای حقیقی زندگی انسان، از طریق تکامل و رسیدن به حیات عقلانی حاصل می شود، این امر با شناخت انسان و توجه به جایگاه او به عنوان محور هستی و جانشین خداوند در زمین، رابطه ای مستقیم دارد

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار