تاریخ انتشار :

فیلم / نمازی که علما حسرت آن را میخورند

اینکه در صحنه نبرد با وجود زخم زیاد و نیز حملات و بمباران دشمن اینجنین به خدا دل داده است زیباست.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )، نماز عارفانه این بسیجی در میدان جنگ نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

<

>

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار