به روایت جمال طاهری
ادواردو آنیلی کیست؟

شهید ادواردو آنیلی یکی از شاخص ترین رهیافتگان تاریخ تشیع است که زندگی منحضر به فردی نیز داشته، جمال طاهری مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی این زندگی و سرگذشت او را روایت می کند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) شهید ادواردو آنیلی پسر صاحب کارخانه جات فیات بود که با خواندن قرنا مسلمان و به وسیله دکتر قدیری ابیانه شیعه شد. جمال طاهری مجموعه اتفاقاتی که در زندگی این شهید رخ داده است را روایت می کند.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما