دین هراسی در فرانسه
دولت فرانسه یک مدرسه را به خاطر استفاده از نمادهای دینی تعطیل کرد

مقامات فرانسه تنها مدرسه پاریس که به دانش آموزان تمامی ادیان اجازه استفاده از نمادی های دینی را اعطا می کرد را به بهانه انجام اقدامات جدایی طلبانه بست.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) مقامات فرانسه تنها مدرسه پاریس که به دانش آموزان تمامی ادیان اجازه استفاده از نمادی های دینی را اعطا می کرد را به بهانه انجام اقدامات جدایی طلبانه بست.

در این مدرسه به دانش آموزان مسلمان اجازه پوشش حجاب اسلامی، یهودی ها اجازه پوشش کیپا (پوشش کوچک و دایره ای شکل که بر روی سر قرار می گیرد) و مسیحیان اجازه داشتن صلیب و لباس های دینی داده می شد.

“حنان لوکیلی” مدیر این مدرسه در واکنش به این تصمیم گفت: اتهام جدایی طلبی تنها به خاطر اعطای اجازه به دانش آموزان در استفاده از نمادهای دینی، اقدام غیر عاقلانه و تبعیض آشکار است.

وی اشاره کرد: این مدرسه از ماه ژانویه سه بار به بهانه اطمینان از رعایت معیار های سلامت در ساختمان و امور اداری مورد بازرسی قرار گرفته و مقامات بعد از هر بازدید گزارشی به دادگاه کیفری پاریس ارائه داده و مدعی شدند که معلمان خارجی در این مدرسه حضور دارند که مهارت شغلی ندارند.

این اقدام چند روز پس از سخنرانی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در خصوص گرایش جدایی طلبانه اسلامی انجام گرفت.

مقامات پاریس در ۲۳ ماه نوامبر دبیرستان “میو” را در چارچوب مبارزه  با آنچه اسلام رادیکالی می نامد بست تا آینده آموزشی ۱۱۰ دانش آموز را در نیمه سال تحصیلی مورد تهدید قرار دهد.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما