تاریخ انتشار :

نکات ناب

استاد فاطمی نیا : هدف اصلی دعا چیست؟

استاد فاطمی نیا سوال عمده افراد در موردهدف دعا را در این ویدئو پاسخ می گویند.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار