تاریخ انتشار :

انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:

کلیپ / روایت هم دانشگاهی شهید ادواردو آنیلی از شخصیت آن شهید

لیندا راچمن همدانشگاهی شهید ادواردو آنیلی است که انجمن شهید ادواردو آنیلی با وی گفتگوی مفصلی داشته است بخشی از این گفتگو به همت اعضا انجمن به کلیپ تبدیل شده است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) در خاطرات لیندا راچمن نسبت به شهید ادواردو آنیلی جوانمردی و رفتار بزرگمنشانه این شهید در سنین نوجوانی را میتوان لمس کرد. اعضا انجمن شهید ادوارو آنیلی این خاطره را به کلیپ تبدیل کرده اند.

<

>

 

<>

 

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار