نازلی مارگاریان
دختر تازه مسلمان ارمنستانی از شهدا می گوید

ارادت دختر تازه مسلمان ارمنستانی به شهدا

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) نازلی دختر ارمنسانی است که در دوران دانشجویی در ایران زندگی کرده او که از دوستان انجمن شهید ادواردو آنیلی نیز هست ارادت زیادی به شهدا دارد و شهیدان را در مسلمان شدن خود موثر میداند در این ویدئو نازلی به بیان این موضوع پرداخته است

<<

>> 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما