فرانسیسکو
ماجرای مسلمان شدن «فرانسیسکو»مشهور به «چیکینیو» ورزشکار برزیلی

چیکینیو معنویت و آرامش را دلیل اصلی مسلمان شدن خود معرفی می‌کند و امیدوار است که در بازگشت به کشورش، نظر هموطنان خود – که تحت تأثیر رسانه های استکباری و اسلام هراس هستند – را نسبت به دین اسلام و کشور ایران تغییر دهد

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )جوان برزیلی ورزشکاری به نام «فرانسیسکو» و مشهور به «چیکینیو» به ایران آمده بود تا به مدت یک ماه به نمایش آکروباتیک و مرگبار موتورسیکلت بپردازد… اما سرنوشت برای او به شکلی دیگر رقم خورد و اینک به جای اقامت یک ماهه و نمایش آکروباتیک، چهار سال است که در ایران ماندگار و به جای حرکات متهورانه، با آموزه‌های الهی دین اسلام آشنا شده و تصمیم ‌گرفته است تا از همه دیوارهای مرگ عبور کند و حیات طیبه ای جاودانه برای خود بسازد… چیکینیو معنویت و آرامش را دلیل اصلی مسلمان شدن خود معرفی می‌کند و امیدوار است که در بازگشت به کشورش، نظر هموطنان خود – که تحت تأثیر رسانه های استکباری و اسلام هراس هستند – را نسبت به دین اسلام و کشور ایران تغییر دهد

<

>

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما