حجت الاسلام  پناهیان در کتاب منبر و محراب
چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟

مؤمن مریض می شود، تصادف می کند، با گرفتاری ها درگیر می شود؛ امّا هرگاه احساس کردید این مشکلات زیادی اتفاق می افتد بدان نماز را کم گذاشتی.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) حجت الاسلام  پناهیان در کتاب منبر و محراب آورده است:

  

مؤمن مریض می شود، تصادف می کند، با گرفتاری ها درگیر می شود؛ امّا هرگاه احساس کردید این مشکلات زیادی اتفاق می افتد بدان نماز را کم گذاشتی.

نمازت را درست کن و مطمئن باش آنها هم برطرف می شود. مؤمن دچار هوس گناه می شود، مؤمن دچار مکائد شیطان رجیم می شود؛ امّا اگر دیدی خطا کاری ها دارد از حد می گذرد و دیگر با خدا ارتباط نداری، اولین کاری که می کنی نمازت را درست کن.

بعضی ها می گویند: خدا مگر من چه کار کردم که باید اینقدر بدبختی بکشم؟! اینها باید درست حرف بزنند؛ یعنی باید بگویند: خدایا! مگر من بد نماز می خوانم که اینقدر گرفتار می شوم؟

   

 چکیده ای از کتاب منبر و محراب –  از صفحه  ۴۹ تا ۹۶

منبع: حوزه نیوز

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما