تاریخ انتشار :

رهبر مسیحیان ایالت کادونای نیجریه

ابعاد مثبت و خصوصیات والایی را در شخصیت شیخ زکزاکی یافتم

رهبر مسیحیان ایالت کادونای نیجریه با تأکید بر اینکه ما مسیحیان از جنبش انقلابی شیخ ابراهیم زکزاکی حمایت می کنیم، اشاره کرد: ما نسبت به توطئه صهیونیستی سعودی علیه شیعیان مشکوک هستیم.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) “یوحنا بورو” رهبر مسیحیان ایالت کادونا در نیجریه با تأکید بر اینکه ما مسیحیان از جنبش انقلابی شیخ ابراهیم زکزاکی حمایت می کنیم، اشاره کرد: ما نسبت به توطئه صهیونیستی سعودی علیه شیعیان به ویژه رهبر آنان در نیجریه مشکوک هستیم.

 

وی در مصاحبه با “اسلام تایمز” گفت: شیخ ابراهیم زکزاکی و اهالی منطقه کادونا، بسیار صلح طلب و مهربان هستند و آنها همیشه از جنبش مسالمت آمیز مسیحیان حمایت کرده و از آنان دفاع کردند که از جمله آنها؛ نافرمانی دینی “کفنتشان” در سال ۱۹۸۷، بحران “زنغون کتاف” در سال ۱۹۹۲، بحران کادونا و خشونت بعد از انتخابات سال ۲۰۰۱ و حملات مسلحانه علیه کلیسا ها در “تریکانیا”و “وشاسا” و مناطق دیگر است. در این موارد شیخ زکزاکی به شیوه های مختلف از مسیحیان حمایت کرد، لذا ما از شیخ و یارانش حمایت می کنیم. آنها مظهر حقیقی اسلام هستند که برگرفته از محبت و صلح است.

ابعاد مثبت و خصوصیات والایی را در شخصیت شیخ زکزاکی یافتم

رهبر مسیحیان ایالت کادونا در خصوص ویژگی اخلاقی شیخ زکزاکی که منجر به حمایتش از او شد، تصریح کرد: من به عنوان سفیر صلح به دنبال همزیستی مسالمت آمیز میان مذاهب مختلف در نیجریه به ویژه در کادونا و شمال نیجریه هستم، این مسئله باعث شد با شیخ زکزاکی آشنا شوم و با او ملاقات داشته باشم. پیش از دیدار با شیخ زکزاکی، به خاطر اینکه شنیده بودم که او شخصی متعصب و از مسیحیان متنفر است، تمایلی به دیدار با او نداشتم، امّا در نهایت متوجه شدم این مسائل از اساس درست نیست. من بعد از دیدار های متعدد با شیخ زکزاکی، ابعاد مثبت و خصوصیات والایی را در شخصیت وی یافتم. او شخصیت بسیار متواضعی داشت. ما به خاطر تمامی صفات نیکویی که شیخ زکزاکی و یارانش از آن بهره مند هستند، از آنها حمایت می کنیم و در این مسیر برای ایجاد وحدت میان اسلام و سایر ادیان تلاش می کنیم.

 

نقش صهیونیستی سعودی در کشتار ها علیه شیعیان نیجریه

“یوحنا بورو” اشاره کرد: ما در خصوص نقش صهیونیستی سعودی در کشتار های صورت گرفته علیه شیعیان نیجریه بسیار مشکوک هستیم.

وی با تأکید بر اینکه مسیحیان نیجریه در چارچوب حمایت از شیخ زکزاکی در مراحل مختلف در تظاهرات شرکت کرده و خواستار آزادی وی شدند، مسیحیان کادونا و شمال نیجریه و مسیحیان آفریقا را به بیداری از خواب غفلت دعوت کرد و از آنان خواست برای مطالبه اجرای عدالت در حق شیخ زکزاکی قیام کنند.

 

این رهبر مسیحی، مسلمانان را به التزام به دستورات قرآن و قیام برای مطالبه اجرای عدالت برای شیخ زکزاکی و ادامه عمل به مسئولیت تا تحقق این مسئله دعوت کرد.

 

به عنوان نماینده حقوق بشر نیجریه، وضعیت شیخ زکزاکی را پیگیری می کنم

“یوحنا بورو” در بخش دیگر مصاحبه بیان داشت: من به عنوان نماینده حقوق بشر نیجریه، وضعیت شیخ ابراهیم زکزاکی را پیگیری می کنم و شکایتنامه هایی را به سازمان های حقوق بشری تقدیم کردم.

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار