تاریخ انتشار :

گرافیک

تصویرسازی جدید از شهید ادواردوآنیلی اثر فهیمه نیکومنظر

انجمن شهید ادواردو آنیلی جدیدترین اثر فهیمه نیکومنظر برای شهید ادواردو آنیلی را منتشر کرد

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) فهیمه نیکو منظر هنرمند همدانی که سالهاست آثار مختلفی برای شهید ادواردو آنیلی تولید کرده است به مناسبت سالگرد شهید ادواردو آنیلی جدیدترین اثر خود در مورد این شهید را در سال ۹۹ به وسیله انجمن شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد.

انجمن شهید ادواردو آنیلی بزودی موشن پوستر این آثار را نیز منتشر می نماید.

گفتنی است نیکومنظر جدا از آثار تصویرسازی یک کتاب نیر در مورد شهید ادواردوآنیلی با نام ادواردو مسافری از رم برای نوجوانان منتشر کرده است که  مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار