تاریخ انتشار :

يادداشت

آیا در آمریکا هم اینترنت فیلتر می‌‌شود؟

این سایت به تبلیغ برداشت افراطی از اسلام و تبلیغ خشونت می‌‌پردازد. چون خود او یهودی‌ بوده است و با جامعه یهودیان آمریکا آشنایی داشته است، در این سایت به معرفی‌ مؤسسات یهودی‌ می‌‌پرداخته است و تقاضا می‌‌کرده که مسلمنان به این سازمان‌ها حمله نظامی کنند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  : مرد یخی در صفحه پلاس خود نوشت :جوزف کوهن در یک خانواده یهودی‌ ارتودکس آمریکایی‌ به دنیا آماده است. به خاطر مذهبی‌ بودن به اسرائیل مهاجرت می‌‌کند، و در غزّه ساکن می‌‌شود که زمانی‌ چند شهرک یهودی‌ نشین در آن وجود داشت. کم کم با اسلام آشنا می‌‌شود و مسلمان می‌‌شود. به آمریکا باز می‌‌گرد و سایت RevolutionMuslim.com را راه اندازی می‌‌کند.

این سایت به تبلیغ برداشت افراطی از اسلام و تبلیغ خشونت می‌‌پردازد. چون خود او یهودی‌ بوده است و با جامعه یهودیان آمریکا آشنایی داشته است، در این سایت به معرفی‌ مؤسسات یهودی‌ می‌‌پرداخته است و تقاضا می‌‌کرده که مسلمانان به این سازمان‌ها حمله نظامی کنند. البته در طول فعالیت این سایت هیچ آسیب یا خشونت به علت فعالیت آن گزارش نشده است. اما سرانجام دادگاه فدرال وارد عمل می‌‌شود و سایت را به کلّ از کار می‌‌اندازد و خود کوهن به ۲.۵ سال زندان محکوم می‌‌شود. کوهن در سراسر عمر خود هیچ اقدام عملی‌ جهت خشونت نکرده است و فقط تبلیغ خشونت می‌‌کرده است که آن هم از سوی دیگران جنبه عملی‌ نگرفته است. کوهن اکنون دوران زندان خود را می‌‌گذراند.

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار