تاریخ انتشار :

طرحی از احسان جعفرپیشه

پوستر / ما شیشه عطریم بگویید به سنگ

احسان جعفرپیشه طراح برجسته اصفهانی طرح برای شهدای ترور تصویرسازی کرد

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  مجموعه آثار احسان جعفرپیشه را اینجا ببینید.

با دشمن خویشیم شب و روز به جنگ
او با دم تیغ آمده ، ما با دل تنگ
ما رود مدامیم ، بگوئید به تیغ
ما شیشه عطریم ، بگوئید به سنگ

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار