تاریخ انتشار :

کشمیر

تشکیل هیات «صدور گواهینامه حلال» در جامو و کشمیر

هیات «صدور گواهینامه حلال» در جامو و کشمیر، متشکل از علمای اسلامی از آموزه‌های دینی مختلف تشکیل شده است. درحالی که اکثریت جمعیت این منطقه را مسلمانان تشکیل می‌دهند نیاز به نظارت بر گوشت حلال به شدت محسوس است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) به نقل از وبسایت نظارت بر گوشت حلال، به تازگی هیات «صدور گواهینامه حلال» در جامو و کشمیر تشکیل شده است. این هیات متشکل از علمای اسلامی از افکار و آموزه‌های مختلف تحت نظارت مجلس علمای متحد در کشمیر تشکیل شده است.

گفتنی است در حالی که  اکثر دولت ها در کشورهای اسلامی برای اطمینان و تأمین غذای حلال، گواهی حلال برای واردات و صادرات محصولات صادر می‌کنند، در هند چنین فرآیند صدور گواهینامه‌ای در سطح دولتی وجود ندارد ، اگرچه ، اداره ایمنی و استاندارد مواد غذایی هند، برای غذاهای فرآوری شده گواهینامه صادر می‌کند اما به هیچ وجه گواهی حلال صادر نمی‌شود.  

به دلیل عدم وجود چنین مرجعی برای صدور گواهینامه حلال، بسیاری از شرکت های خصوصی در هند به صورت جداگانه گواهینامه صادر می‌کنند و سعی می‌کنند ظرفیت غذایی کافی برای مسلمانان هند را تامین کنند، که بیش از ۱۴% از جمعیت کل کشور هستند.

این درحالی است که تقریباً  ۲۵% از کل جمعیت جهان مسلمان بوده و، بازار غذای حلال حدود نوزده درصد از بازار جهانی غذا را تشکیل می‌دهد.  در همین راستا در جامو و کشمیر، ۸۵% مسلمانان غیرگیاخوار هستند که سالانه ۵۱ هزار تن گوشت گوسفند به صورت رسمی تولید می‌شود که ۲۱ هزار تن آن از خارج وارد می‌گرد.

با توجه به چنین مصرف گسترده گوشت و محصولات مرتبط ، طی چند سال گذشته، واحدهای تولیدی و بسته بندی کشتارگاه‌های مکانیکی در جامو و کشمیر به طور گسترده در حال افزایش هستند. و در شرایط کنونی وجود یک سیستم ارائه دهند گواهینامه حلال برای محصولات گوشتی به شدت نیازمند است.

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار