تاریخ انتشار :

کار مشترک‌انجمن شهید ادواردو آنیلی و اندیشکده یقین

گزارش تصویری لایو بیستمین سالگرد شهادت ادواردو آنیلی

خانواده آنیلی به خانواده سلطنتی ایتالیا مشهوراند‌. خانواده ای که در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان نقش بازی می کنند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار