سبک زندگی اسلامی
چهل حدیث گهربار از حضرت امام محمدباقر علیه السلام

خداوند مجازات هایى (در برابر گناهان و نافرمانى ها) دارد در روح و جسم: تنگى معیشت، سستى در عبادات، ولى خدا هیچ بنده اى را مجازاتى شدیدتر از سنگدلى نکرده است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

– پیروان على علیه السلام کسانى هستند :

 ۱- در دوستى با اهل بیت پیامبر صلی ا…علیه و آله  سر از پا نمى‏ شناسند.

 ۲-  به خاطر ما اهل‌بیت علیهم السلام با هم مهر مى ‏ورزند. 

 ۳- براى زنده کردن معارف و ولایت  ما اهل بیت با همدیگر   دیدار می‌کنند . 

 ۴- اگر خشمگین شوند تند روی  نمی کنند.

 ۵-  اگر  خوشحال بشوند زیاده روی  نمی کنند.

 ۶- براى همسایگان خود با برکتند.

۷- با همنشینان  خود مهربانند و رفتار دوستانه دارند.

 صفات الشیعه ، ص۱۳

 

۲- هر چشمی روز قیامت گریان است ، جز سه چشم : چشمی که در راه خدا شب را بیدار باشد ، چشمی که از ترس خدا گریان شود و چشمی که از محرمات الهی و گناهان بسته شود.

کافی، ج ۲ ، ص۸۰

 

۳- فضیلتی چون جهاد نیست ، و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست.  

 تحف العقول ص ۲۸۶

 

۴- نهایت کمال ، فهم در دین و صبر بر مصیبت، و اندازه گیری در خرج زندگانی است .

اصول کافی ، ج ۱ ، ص ۳۹

 

۵- چه بسیار خوب است نیکی ها پس از بدی ها ، و چه بسیار بد است بدی ها پس از نیکی ها .

 کافی ، ج ۲ ، ص ۴۵۸

 

۶- خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد .

کافی ، ج ۲ ، ص ۶۶۳

 

۷-  سه خصلت است که دارنده اش نمی میرد تا عاقبت شوم آن را ببیند : ستمکاری ،ازخویشان بریدن ، و قسم دروغ که نبرد با خداست. 

  کافی ، ج ۷۵، ص ۱۷۴

 

۸- کبر و بزرگی نمودن(به منزله ی) مرکبی است که سوار خود را به سوی آتش می برد.

جهاد با نفس، ح ۵۷۸ 

 

۹- یک حدیث که آن را از فردى راستگو فرا مى گیرى، براى تو بهتر است از دنیا و آنچه در آن است.

امالى مفید: ص ١۴٢

 

۱۰- بنده گناه مى‏کند و به سبب آن، روزى از او گرفته مى‏شود.

کافى، ج ۲، ص ۲۷۰، ح ۸

 

۱۱- پیروان على علیه السلام، … چون تاریکى شب آنان را فراگیرد، زمین را فرش خود مى‌سازند و پیشانى‌هایشان را بر خاک مى‌گذارند. بسیار سجده مى‌کنند، فراوان اشک مى‌ریزند، فراوان دعا مى‌کنند و فراوان مى‌گریند.  

 الخصال: ص ۴۴۴ ح ۴۰

 

۱۲- صبر کنید برگزاردن احکام شرع و شکیبایی ورزید در برابر دشمنتان و آماده و حاضر باشید برای امامتان که در انتظار او هستید .

غیبه النعمانی، ینابیع الموده

 

۱۳- خداوند اهل مدارا است و مدارا را دوست دارد و به اهل عطا می کند آنچه را که به اهل عتاب و رفتار خشن عطا نمی کند.

وسائل الشیعه الاسلامیه. ج۱۱ ص۲۱۲

 

۱۴- نماز را بر افطار مقدّم مى‌دارى، مگر آن که با گروهى باشى که اوّل، افطار مى‌کنند. پس با آنان مخالفت نکن و با ایشان افطار کن، وگرنه اوّل، نماز بخوان؛ چرا که بهتر از افطار است و نمازت با حالت روزه نوشته مى‌شود و این نزد من، محبوب‌تر است.

المقنعه: ص ۳۱۸

 

۱۵- دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است .

الکافی ، ج ۲ ، ص ۵۰۷

 

۱۶- بردباری لباس دانشمندان است، پس تو خود را از آن عریان مدار.  

 الکافی، ج ۸، ص ۵۵

 

۱۷- کسى که زیر چهل سالگى بمیرد، نابهنگام [و به عمر غیر طبیعى] مرده است و کسى که کمتر از چهارده روز [بیمارى بکشد و] بمیرد، مرگش مرگ ناگهانى است.

الکافی: ج ۱، ص ۱۱۹

 

۱۸- چهار هزار فرشته، پریشان و غبار آلوده تا قیام قیامت بر حسین علیه السلام مى‌گِریند. هیچ کس به زیارت او نمى آید، مگر آن که به استقبالش مى‌روند و باز نمى‌گردد مگر آن که بدرقه اش مى‌کنند و بیمار نمى‌شود، جز آن که به عیادتش مى‌روند و نمى‌میرد، جز آن که در کنارش حضور مى‌یابند.

کامل الزیارات: ص ۱۷۴ ح ۲۳۱

 

۱۹-سریعترین گناهی که عقوبت آن دامن گیر انسان می شود، کفران و ناسپاسی نعمت های خدا است.

مسندج۱ص۲۸

 

۲۰- گرداگرد بهشت ناملایمات است و بردباری می طلبد. پس هر کس بر سختی ها صبر کند به بهشت برود. و دوزخ در درون لذّت ها و خواهش های نفس قراردارد پس هر که لذّت و خواهش نفس را برآورده کند به دوزخ رود.  

الکافی، ج۲، ص۸۹

 

۲۱- به خدا سوگند هیچ بنده ای در دعا ، پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نکند ، جز اینکه حاجتش را بر آورد.

کافی ، ج ۲ ، ص ۴۷۵

 

۲۲- درباره کسى پرسیدند که وارد حمّام مى شود، در حالى که روزه است. حضرت فرمودند: «تا وقتى که بیم ضعف نداشته باشد، بى اشکال است. الکافی: ج ۴ ص ۱۰۹

 

۲۳- هیچ شفاعت کننده‏‌اى براى زن نزد پروردگارش نجات‌بخش‏‌تر از رضایت شوهرش نیست. 

    الخصال، ص ۵۸۸

 

۲۴- گرامى‌‏ترین شما نزد خداوند، کسى است که بیشتر به همسر خود احترام بگذارد. 

  وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۵۸، ح ۶

 

۲۵- هر کس به خدا توکل کند، مغلوب نشود و هر کس به خدا توسل جوید، شکست نخورد.

   جامع الأخبار ص‏۳۲۲

 

۲۶- اسلام بر پنج چیز استوار است، برنماز و زکات حج و روزه و ولایت (رهبرى اسلامى).

  فروع کافى، ج ۴ ص ۶۲، ح ۱

 

۲۷- دعا ، قضا را ـ گر چه حتمى و قطعى شده باشد ـ بر مى‏گرداند حضرت [براى تشبیه و بیان قضاى محتوم] انگشتانش را به هم چسباند.   

الکافی : ج ۲ ، ص ۴۷۰ ح ۶

 

۲۸- حریص به دنیا، همانند کرم ابریشم است که هر چه بیشتر دور خود مى ‏تند، خارج شدن از پیله بر او سخت‏تر مى ‏شود، تا آن‏که از غصه مى ‏میرد.    کافى، ج ۲، ح ۷

 

۲۹- لبخند آدمى به روى برادر دینی ‏اش حسنه است.

مشکاه الأنوار ، ص ۳۱۶

 

۳۰- سه چیز پشت آدمى را مى شکند: کسى که عمل نیک خود را بزرگ بشمرد و کسى که گناهان خویش را فراموش کند و آن کس که استبداد رأى داشته باشد. 

وسائل الشّیعه جلد ۱، صفحه ۷۳

 

۳۱- حضرت فاطمه علیهاالسلام بانوى زنان بهشتى است، مقنعه زیر چادر ایشان؛ بلند و تا زیر بازوانش بود. 

بحار ج ۷۵  و مکارم الاخلاق، ص ۹۴

 

۳۲- تو را به پنج چیز سفارش مى کنم:

۱ـ اگر مورد ستم واقع شدى ستم مکن ۲ـ اگر به تو خیانت کردند، خیانت مکن ۳ـ اگر تکذیبت کردند، خشمگین مشو ۴ـ اگر مدحت کنند، شاد مشو ۵ـ و اگر نکوهشت کنند بیتابى مکن.

 تحف العقول, ص ۲۸۴

 

۳۳- هرگاه انسان، مالى را از طریق نامشروع به دست آورد، نه حج و عمره با آن مال قبول است و نه صله رحم!

سفینه البحار، جلد ۱، صفحه ۲۱۳

 

۳۴- خداوند مجازات هایى (در برابر گناهان و نافرمانى ها) دارد در روح و جسم: تنگى معیشت، سستى در عبادات، ولى خدا هیچ بنده اى را مجازاتى شدیدتر از سنگدلى نکرده است.

تحف العقول، صفحه ۲۱۷

 

۳۵- هر که بدون علم و هدایت به مردم فتوا دهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب او را لعنت کنند و گناه آن که به فتوایش عمل کند دامنگیرش شود. 

  اصول کافى ج ۱,ص ۵۲

 

۳۶- او (امام مهدی علیه السلام) آنچه را پیش از او بوده است در هم ریزد؛ آن گونه که رسول خدا صلّى ‏ا… ‏علیه ‏و ‏آله امور جاهلیت را در هم ریخت. و اسلام را به گونه ‏اى تازه و جدید مى ‏آغازد.

الغیبه، نعمانى، ص ۱۵۲

 

۳۷- چون قائم علیه ‏السلام قیام کند، راههاى اصلى را توسعه مى ‏دهد و هر مسجدى را که مانع راه باشد ویران مى ‏سازد و هر پنجره را که به سوى راههاى عمومى گشوده باشد و نیز هر گونه ایوان و آبریزگاه و ناودانى را که به طرف راههاى عمومى باشد مى ‏بندد.

الغیبه، شیخ طوسى، ص ۴۷۵

 

۳۸- خداوند یک حکم قطعى کرده است که نعمت هایى را که به مردم داده از آنها نگیرد مگر این که گناهى مرتکب شوند که موجب سلب آن نعمت گردد.   

  اصول کافى، جلد ۲

 

۳۹- رسول خدا صلى ‏ا… علیه ‏و ‏آله در مسجد بود که گفتند: فلانى بلند شو، فلانى بلند شو، فلانى بلند شو … تا این که پنج نفر را بیرون کرد و فرمودند: از مسجد ما خارج شوید و شما که زکات نمى ‏پردازید در مسجد ما نماز نخوانید.

  وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۳

 

۴۰- اگر به شرق یا غرب عالم بروید، دانش صحیحی نمی‌یابید مگر آنچه از نزد ما اهل‌بیت بیرون می‌آید.     

الکافى ، ج ۱ ، ص ۳۹۹

 

امام باقر علیه السلام…به حدی عبادت کرده بود که دیگران به آن حد عبادت نمی‌کنند و از شب زنده داری رنگش زرد گشته بود و از گریه چشمانش سرخ شده بود و از سجده پیشانی‌اش برجسته شده بود و از ایستادن برای نماز، پاهایش ورم کرده بود.

مناقب ابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۱۴۸ ؛ ارشاد مفید، ص ۲۵۵

 

یکی از اصحاب امام محمدباقر علیه السلام : زمانی در کوفه به زنی قرآن می آموختم . روزی در مجلس درس ، با او به شوخی کردم.

مدتی بعد که در مدینه به خدمت امام باقرعلیه السلام شرفیاب شدم، حضرت مرا سرزنش کرده و فرمودند: هرکس در نهان مرتکب گناهی شود، خداوند به او نظر لطف نمی کند ، به آن زن چه گفتی؟!

من با شرمندگی فراوان ، چهره خود را پوشانیدم و توبه کردم .

امام باقر علیه السلام نیز به من فرمودند: دیگر چنین کاری مکن !

بحارالانوار ، ج ۴۶ ، ص ۲۴۷

 

زراره می گوید: امام باقر علیه السلام برای تشییع جنازه ی مردی از قریش، حضور یافت و من هم با ایشان بودم. در میان جمعیت تشییع کننده عطاء نیز حضور داشت. در این میان، زنی از مصیبت دیدگان فریاد و ناله بر آورد. عطاء به زن مصیبت زده گفت: یا ساکت می شوی، یا من بازخواهم گشت! و در این تشییع، شرکت نخواهم جست.

 اما، آن زن ساکت نشد و به زاری و افغان ادامه دارد. و عطاء هم بازگشت و تشییع را ناتمام گذاشت. من برای امام باقر علیه السلام قضیه ی عطاء را باز گفتم (و در انتظار عکس العمل امام بودم). امام فرمود: به راه ادامه دهیم و جنازه را همچنان تشیع کنیم؛ زیرا اگر بنا باشد که به خاطر مشاهده ی یک عمل اشتباه و سر و صدای بیجای یک زن، حقی را کنار بگذاریم (و به وظیفه ی اجتماعی خود نسبت به مؤمنی عمل نکنیم) حق مسلمانی را نادیده گرفته ایم. زراره گوید: پس از تشییع، جنازه را بر زمین نهادند و بر آن نماز خواندیم و مراسم تدفین ادامه یافت. در این میان، صاحب عزا پیش آمد، از امام باقر علیه السلام سپاسگزاری کرد و به ایشان عرض کرد: شما توان راه رفتن زیاد را ندارید، په همین اندازه که لطف کرده و در تشییع جنازه شرکت کرده اید، متشکریم و اکنون باز گردید!

 زراره می گوید: من به امام گفتم: اکنون که صاحب عزا به شما رخصت بازگشت داده، بهتر است باز گردید؛ زیرا من سؤالی دارم که می خواهم از محضرتان استفاده کنم. امام فرمود: به کار خود ادامه بده، ما با اجازه ی صاحب عزا نیامده ایم تا با اجازه ی او باز گردیم. تشییع جنازه ی یک مؤمن، فضل و پاداشی دارد که ما به خاطر آن آمده ایم. به هر مقدار که انسان به تشییع ادامه دهد و به مؤمن حرمت نهد، از خداوند پاداش می گیرد.

.اصول کافی ج ۲ ،ص ۳۷۲

 

 

امام علیه السلام فرمود: اوّلین کسانى که به بهشت وارد مى شوند اهل معروفند. و اوّلین کسانى که به دوزخ مى روند اهل منکرند.

وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۵۲۳، ح ۱۰

 

بعضى از اصحاب امام باقرعلیه السلام به ایشان عرض کردند: شیعه در جامعه ما زیاد است. امام فرمودند:

آیا بى نیاز نسبت به نیازمند عطوفت و مهربانى مى کند و آیا نیکوکار از خطاکار مى گذرد و در مسائل مالى به همدیگر کمک مى کنند. گفتیم: خیر.

حضرت فرمودند: پس اینها شیعه نیستند چون شیعه کسى است که این طور عمل کند.

بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۳۱۳

 

خواب اوّلِ روز نادانى است، وخواب نزدیک ظهر نعمت است، وخواب بعد از عصر حماقت است، وخواب بین مغرب و عشاء باعث محرومیت از روزى مى شود.

     مکارم الاخلاق،۳۰۵

 

شخصی از امام باقرعلیه السّلام پرسید: من از زمان حجّاج تاکنون والی بر مردم بوده ام آیا می توانم از گناهانم توبه کنم (و راهی برای بازگشت من می باشد)؟ امام باقر علیه السّلام ساکت بودند و جواب ندادند. شخص دوباره سؤال کرد. امام فرمودند:

راهی برای توبه‌ات نیست، مگر این که حقوق تمام کسانی را که ضایع کرده ای به آنان بازگردانی.

   بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۳۲۹

 

 

شیخ طوسی شمار اصحاب و شاگردان امام باقرعلیه السلام را که از او نقل حدیث کرده‌اند ۴۶۲ مرد و دو زن دانسته است.

تحلیلی پیشوایان، ۱۳۸۳ش، ص۱۴۰

 

به امید لبخند رضایت حضرت بقیه ا…ارواحنا لمقدمه فداه و آرزوی تعجیل فرج ایشان و سلامتی مقام معظم رهبری و موفقیت همه خدمتگزاران اسلام ناب محمدی صلی ا..علیه و اله وسلم

 

هدیه به ارواح مطهر حضرت امام خمینی رحمه ا…علیه و شهــــدای انقلاب اسلامی و  مقاومت و هدیه به ارواح اموات همه آن هایی که این احادیث را می خوانند و تکثیر می کنند

 

اللهم عجل لولیک الفرج بحق حضرت زینب سلام ا… علیها بنت امیرالمومنین علیه السلام

جمع آوری: لیلا طاهری

چهل حدیث از امام باقرعلیه السلام

به اشتراک بگذارید :

ads1 ads1

دیدگاه شما


ads ads ads ads