تاریخ انتشار :

گرافیک

چند اثر تصویر سازی از شهید ادواردو آنیلی

شهید ادواردو آنیلی

این خانواده به خانواده سلطنتی ایتالیا مشهوراند‌. خانواده ای که در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان نقش بازی می کنند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

تصویر سازی از شهید ادواردو آنیلی اثر فهیمه نیکومنظر

…………………………………………………………………………………………………………………………….

طرح / شهید ادواردو آنیلی

…………………………………………………………………………………………………….

 

پوستر | رسته از قفس…   

تهیه شده در مرکز متنای فضای مجازی بسیج آذربایجان شرقی    طراح: فرزاد نریمان زاده

………………………………………………………………….

نقاشی شهید ادواردو آنیلی  اثر ریحانه علی بیگی

 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار