تاریخ انتشار :

داستانهایی زیبا از پیامبر اسلام

حیوان را گول نزن!

وقتی مردی کاسۀ خالی را نشان سگ داد، سگ به هوای غذا، به سمتش دوید. پیامبر(ص) ناراحت شد و گفت:

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) مردی صاحب سگی بود. سگ به آن مرد انس داشت و مرد هر وقت که کاسۀ غذا را نشانش می‌داد، سگ به هوای غذا، به طرف صاحبش می‌آمد و خودش را به او می‌مالید و غذا می‌خورد.
یک روز پیامبر در میان جمعی نشسته بود که آن مرد هم حضور داشت. مرد می خواست میزان انس و الفتِ حیوان را نشانِ دیگران بدهد. کاسه‌ای خالی را برداشت و تکان تکان داد. حیوانِ گرسنه به هوای غذا جلو آمد. پیامبر(ص) که این صحنه را مشاهده کرد، ناراحت شد. گفت: چرا به این حیوان دروغ گفتی و کاسۀ خالی را نشان دادی؟ چرا فریبش دادی؟

*او محمد است. آخرین پیامبر خدا…
وقتی مردی کاسۀ خالی را نشان سگ داد، سگ به هوای غذا، به سمتش دوید. پیامبر(ص) ناراحت شد و گفت: چرا به حیوان دروغ گفتی و او را فریب دادی؟

تصویرگر : ریحانه ابراهیمی

نویسنده : سیده زهرا برقعی

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار