سمت
انتشار کتاب خانواده در اسلام

کتاب خانواده در اسلام تألیف منصوره زارعان و منیره زارعان به همت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) منتشر شد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) کتاب خانواده در اسلام تألیف منصوره زارعان و منیره زارعان به همت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) به بهای ۲۲ هزار تومان برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «خانواده در اسلام» به ارزش ۲ واحد تدوین شده است.

کتاب حاضر مشتمل بر شش فصل است؛ در فصل اول به طور عام شاخصه‌های فرهنگ دینی در مقایسه با فرهنگ غیر دینی مورد بررسی قرار گرفته است. در پنج فصل بعدی به بررسی و واکاوی خانواده در اسلام پرداخته شده است. در فصل دوم به تعریف خانواده پرداخته شده و سپس به دو اصل مهم خانواده در نظام تربیتی اسلام اشاره شده است. آن‌گاه خانواده قبل از اسلام و خانواده در غرب مورد واکاوی قرار گرفته است. در فصل سوم ارکان و جایگاه خانواده به بحث گذاشته شده و حقوق و مسئولیت‌های متقابل اعضای خانواده بحث و بررسی شده است. فصل چهارم به کارکردهای خانواده در اسلام اختصاص یافته است.

در فصل پنجم مباحثی همچون فلسفۀ ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر مورد بررسی قرار گرفته و آن‌گاه تعامل اخلاق و حقوق به عنوان دو راهکار اساسی در ثبات ازدواج مطرح شده و سپس راهکارهایی اخلاقی در پیشگیری از تعارضات خانوادگی مطرح شده است. در فصل ششم، بخش پایانی کتاب، به آسیب‌های خانواده ازجمله انحلال نکاح، شرایط و اقسام آن، آسیب‌ها و وظایف زن و مرد در قبال این مسئله واکاوی شده و سپس به خشونت در خانواده و خانوارهای تک‌والدی پرداخته شده است.

در بخشی از پیشگفتار این اثر به قلم مؤلفان آمده است: خانواده اساسی‌ترین نهاد اجتماع و سنگ بنای شکل‌گیری جامعه است. شناخت دقیق، عمیق و صحیح این نهاد اجتماعی و تلاش برای سلامت و رشد آن در حقیقت تلاشی جهت سلامت و رشد تک‌تک افراد جامعه و راهی به سوی سلامت و تعالی کل جامعه است. هر قدر که شناخت این نهاد دقیق، عالمانه و نزدیک به‌واقع باشد، برنامه‌ریزی در جهت مطلوبیت آن نتیجه‌بخش‌تر خواهد بود. فلاسفه، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و بسیاری از اندیشمندان در حیطه‌های مختلف به این موضوع و مسائل پیرامون آن پرداخته و نظریاتی ارائه داده‌اند. هر یک از این نظریات بر رویکردهای فکری و مبانی متفاوت بنا شده و بالطبع راهکارها، توصیه‌ها و گاه قوانین متفاوتی ارائه شده است.

بر اساس رویکرد دینی از آنجا که آفریدگار و خالق هستی، به آنچه خلق نموده و به همۀ اسرار موجود در خلقت، علم کامل و جامع دارد، رهنمودها و توصیه‌های او بیشترین و بهترین ثمره را خواهد داشت. بنابراین، تلاش برای یافتن راهکارهای سلامت و تعالی خانواده در منابع دینی مثل آیات و روایات می‌تواند ما را در شناخت خانوادۀ سالم و دریافت بهترین و شایسته‌ترین راهکارها یاری رساند.

شناخت یک نظام فکری و مقایسۀ آن با بقیه نظام‌ها، همچنین تبیین نظریات یا دفاع از آن‌ها در یک نظام، بر شناخت مبانی آن نظام فکری مبتنی است. نظام‌های فکری بر اساس تفاوت در مبانی و نیز تفاوت در روش‌ها، نگاهی متفاوت به جهان هستی و در پی آن برنامه‌ای متفاوت برای نحوۀ زندگی مطلوب در این جهان را ارائه می‌کنند. از این رو، برای شناخت یک موضوع به طور قطع نیازمند شناخت و اتخاذ یک نظام فکری مطمئن و مطلوب هستیم؛ نظامی که با مبانی صحیح و روش‌های قابل اطمینان ما را از صحت شناخت و مطلوبیتِ برنامۀ اخذشده مطمئن سازد. در مسیر شناخت خانواده و مسائل مربوط به آن نیز پیروی ما از این قاعده، رهنمونی روشنگر و اطمینان‌بخش خواهد بود.

مسئلۀ مهم این است که بدانیم بر اساس کدام مبنا و با کدام زاویۀ دید به موضوع می‌نگریم. با توجه به این مهم، روش کار، منابع مورد جستجو و نتایجی که حاصل می‌شود، اطمینان‌بخش و اعتمادآور است. در ادامه خواهیم دید که نگرش اسلامی و توحیدی چگونه همۀ مسائل خانواده را مورد توجه قرار داده و با ارائۀ راهکارهای پیشگیرانه یا درمانی به حل مسائل می‌پردازد. اسلام افزون بر قواعد عام اخلاقی، قواعد و اصول خاصی را در خانواده پیش‌بینی کرده که در حفظ و انسجام خانواده مؤثر است. به طور خلاصه فرهنگ اسلامی راهی روشن و مطمئن پیش پای آدمی می‌نهد، به این هدف که اعضای جامعۀ انسانی آسوده و مطمئن به سوی رشد و تعالی گام بردارند.

منبع: مهر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما