تاریخ انتشار :

صوفی پترونین رهیافته ربوده شده فرانسوی

زن تازه مسلمان فرانسوی :قرآنی به من دادند که با مطالعه آن، قانع شدم که اسلام دین حق است

خانم مریم پترونین درباره اسلام آوردنش گفته است آنها با من خوش رفتار بودند، خودشان غذا و داروی زیادی نداشتند اما به من می دادند. قرآنی به من دادند که با مطالعه آن، قانع شدم که اسلام دین حق است.

   به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان): خانم صوفی پترونین آخرین شهروند فرانسوی گروگان گرفته شده دردنیا بود که حدود چهارسال پیش در کشور مالی ربوده شد.
این خانم ۷۵ ساله رییس یک موسسه امداد رسانی فرانسوی سویسی بود که توسط گروه های مسلح نزدیک به القاعده در مالی ربوده شد.
۱۷ مهر یعنی کمتر از بیست روز پیش خانم پترونین و دو ایتالیایی و یک مقام کشور مالی با دویست بازداشتی مبادله شدند و این شهروندفرانسوی به کشورش برگشت. ماکرون در فرودگاه از او استقبال کرد اما در کمال تعجب دید که وی حجاب بر سر کرده و مسلمان شده است.


اعلام اسلام آوردن توسط خانم پترونین وتغییر نامش به مریم موجب عصبانیت عده ای از مردم در فرانسه شد و برخی با فحاشی و هتاکی گفتند او فرانسوی نیست، چرا برایش هزینه کردید؟ او را به مالی برگردانید.
خانم مریم پترونین درباره اسلام آوردنش گفته است آنها با من خوش رفتار بودند، خودشان غذا و داروی زیادی نداشتند اما به من می دادند. قرآنی به من دادند که با مطالعه آن، قانع شدم که اسلام دین حق است.


گفته می شود در پی اهانت ماکرون به پیامبر اسلام، خانم مریم پترونین نامه ای انتقادی به او نوشته است.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار