یک سرآشپز فلسطینی در انگلیس:
«نه گفتن» من برای تغییر نام کتابم، بخشی از مقاومت من است…

تا اینکه در سال 2010 تصمیم گرفت شغل خودش را افتتاح کند و رستوران «بیتی» (به معنی خانه من) راه او برای گفتن تاریخ فلسطین بود، بعد از اینکه دریافت بسیاری از رستورانهای لندن غذاهای محبوب فلسطینی ها را به روش اسرائیلی تهیه می کنند!

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان :  مترجم : فاطمه سادات عظیمی  بعد از اینکه برخی از انتشارات انگلیس (به این دلیل که از نظر آنها بدون رژیم صهیونیستی فلسطینی روی نقشه وجود نخواهد داشت) از سرآشپز فلسطینی «جودی القلا» خواستند نام کتابش (فلسطین روی بشقاب) را تغییر دهد، جودی امتناع ورزید و با زور گفت: «نه گفتن» من برای تغییر نام کتابم، بخشی از مقاومت من است.

متن اصلی  را اینجا ببینید


جودی اولین کتاب خود را با عنوان «فلسطین روی بشقاب» در سال 2016 روانه بازار کرد و همچنین برنامه ای را برای این کتاب با تلفن های هوشمند راه اندازی کرد که دستور العمل های متمایزی را برای غذاهای محبوب فلسطینی ارائه می دهد.

 

جودی علی رغم اینکه از کودکی به آشپزی علاقه داشت، مهندسی خواند. اما او می دانست که اولین علاقه اش این است که یک آشپز حرفه ای شود. او مدتها به عنوان سرآشپز در مشهورترین رستوران های لندن کار می کرد تا اینکه در سال 2010 تصمیم گرفت شغل خودش را افتتاح کند و رستوران «بیتی» (به معنی خانه من) راه او برای گفتن تاریخ فلسطین بود، بعد از اینکه دریافت بسیاری از رستورانهای لندن غذاهای محبوب فلسطینی ها را به روش اسرائیلی تهیه می کنند!

جودی معتقد است که اسرائیل نه تنها سرزمین فلسطین را بلکه غذاهای فلسطینی را نیز به سرقت برده است! و همین امر باعث شد تا وی رستوران شخصی خود را افتتاح کند و وارد حوزه آشپزی شود.

مترجم : فاطمه سادات عظیمی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما