تاریخ انتشار :

کورک ایرلند

انتشارکتاب راهنمای جیبی برای یهودیان، مسیحیان و مسلمانان در «کورک» ایرلند

کتاب راهنمای جیبی برای یهودیان ، مسیحیان و مسلمانان در «کورک» ایرلند منتشر شد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان : به نقل از « rte»،کتاب راهنمای جیبی برای یهودیان ، مسیحیان و مسلمانان در «کورک» ایرلند منتشر شد.

 

این کتابچه که در مدارس و دانشگاه های کورک توزیع می شود توسط انجمن ادیان سه گانه یعنی اسلام،یهودیت و مسیحیت جمع آوری شده است.

اعضای سه دین ابراهیمی در این انجمن که در سال ۲۰۱۶ تأسیس شده است ،فعالیت می کنند.این انجمن تقویم هایی که تاریخ های اصلی در آیین های اسلام،مسیحیت و یهودیت را ذکر کرده اند را نیز در سه سال گذشته در مدارس سراسر کورک توزیع کرده است.

 

«رود کنون ایلین موری» از اعضای انجمن ادیان ابراهیمی ایده کتاب جیبی را هنگام شرکت در شورای جهانی کلیساها در «لیسستر» انگلیس مطرح کرد.

 

وی در این باره می گوید: در این کتاب های جیبی نوشته شده است که در مکان های عبادی مانند مساجد،کلیساها و کنیسه ها چره حرف هایی باید گفته شود و چه حرف هایی نباید گفته شود؛چه لباس هایی باید پوشیده شود و چه لباس هایی نباید پوشیده شود.

 

هدف انجمن ادیان ابراهیمی این است که فضایی را به وجود بیاورد تا پیروان ادیان مختلف بتوانند به طور آزادانه و با احترام با یکدیگر گفتگو کنند،به فهم و درک بهتری از یکدیگر برسند و برای افزایش شکیبایی،همکاری و دوستی در جامعه با هم همکاری کنند.

منبع: شبستان

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار