تاریخ انتشار :

سرگذشتهای تاریخی

سرانجام و عاقبت عبیدالله ابن حر

عبیدالله از شجاعان و دلاوران عرب بود ودر میان قوم خود از بزرگان بود

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) 

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار